Projektstöd 1999

 • BOAs minnesdag
 • BRIS Väst, integrationsprojekt
 • Brobyggarna i Ulricehamn
 • Filmprojekt ”88 soldiers”, Hammer Hill Click
 • GöteborgsTalangen
 • Hvitfeldtska gymnasiet, fadderverksamhet
 • Norra vuxengymnasiet, ”Öppna dörrar”
 • Sahlgrenska sjukhuset brännskadeavdelning

Till minne av dem vi aldrig glömmer.

Föreningen Brandoffrens anhöriga (BOA) grundades efter katastrofbranden och är numera öppen för alla som vill vara med och stödja. Den har sin verksamhet i Minneslokalen på Herkulesgatan på Hisingen, som blivit en plats för föreläsningar, visningar och olika former av ceremonier.

Vilken nytta har ni haft av projektbidraget?

Vi har fått ekonomiska möjligheter att genomföra minnesceremonier vid årsdagarna av branden och vi har fått extrastöd vid 5- och 10-årsdagarna. Minnesfonden har även stöttat föreningen när vi arrangerat minnesdiscon och andra ungdomsarrangemang. Fonden har vidare bekostat en glasmonter som står i Minneslokalen och nu senast föreläsningar för skolklasser om brandförebyggande åtgärder.

Vilket är ditt bästa minne från projektet?

Det stora stöd vi fick från näringsidkarna och allmänheten vid anordnandet av de Minnesdiscon som hölls efter katastrofen. Ungdomar, föräldrar till de drabbade ungdomarna och många frivilliga vuxna skapade tillsammans ett fantastiskt, oförglömligt arrangemang för att hedra samt minnas offren.

(Parash Lama, ordförande i BOA, Vardagshjälte 2001)

Vardagshjältar 1999

 • Claes Carlsten
 • Sonja Danielsson
 • Reine Emanuelsson
 • Stig-Arne Gullbrantz
 • Evert Henriksson
 • Abdulkadir Hussein
 • Nigar Ibrahim
 • Levande historiagruppen
 • Christina Rydberg-Carlsson
 • Saja Sise
 • Ulla Åsberg

Leder, tröstar och gläds.

Saja Sise jobbar som undersköterska och har varit distriktsdomare i fotboll i 30 år. Saja blev Vardagshjälte för sitt arbete med idrottsungdomar, ett engagemang som han finansierar själv. ”Han leder, tröstar och gläds med ungdomarna”, hette det bland annat i motiveringen.

Hur blir man Vardagshjälte?

– För att kunna bli vardagshjälte måste man tycka att det är kul att jobba med barn och ungdomar. Och det är mycket viktigt att se till att de inte börjar med kriminalitet eller droger.

Vilken betydelse har utmärkelsen haft för dig?

– Resultatet har varit mycket positivt. Barnen och ungdomarna är också mycket positiva. Det värmer mitt hjärta. Detta är därför något som jag absolut kommer att fortsätta med så länge som jag lever.

(Saja Sise, Vardagshjälte 1999)